Rädslan får inte bli vår tystnad

 

Nu när vår självklara rätt  till ett fullt fungerande liv i full samhällsgemenskap attackeras av allt flera så kallade proffstyckare och politiker samt statliga och kommunala tjänstemän får vi inte låta vår egen rädsla för ett försämrat liv bli vår egen tystnad

Om vi låter oss tystas på grund av vår rädsla så har dessa så kallade proffstyckare vunnit och vi själva kommer att bli den stora förloraren och kommer att få ett ännu sämre liv med ännu flera begränsningar och det är väl inte dit vi vill komma utan vi vill väl ändå få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap där vi själva avgör vad vi behöver för hjälp för att kunna leva det liv som vi själva väljer

Så min uppmaning blir att vi i stället för tystnaden höjer våra röster ordentligt så att vi hörs och syns överallt i samhället så att vi får våra mänskliga rättigheter tillgodosedda i enlighet med den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som Sverige undertecknade redan 2007 och ratificerade 2008 så att denna skall gälla fullt ut i samtliga beslut som fattas om vår rätt till ett fungerande liv blir verklighet och inte bara tomma ord utan något innehållKonventionen gäller sedan 2009-01-14 i hela sverige vilket inefattar även samtliga kommuner och att samtliga beslut som fatttas skall överänstämma med konventionens artiklar

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: