Nu blir det inga flera som kommer att kunna få personlig assistans

I den kommande utredningen om personlig assistans och övriga LSS insatser så kommer det att finnas en skrivning som mycket klart säker att det inte få bli några kostnadsökningar i framtiden för dessa rättighetsinsatser

Detta innebär att iframtiden så kommer man inte att kunna få personlig assistans om ingen annan dör eftersom det inte får bli några kostnadsökningar och det gäller givetvis även dom andra insatserna också eftersom hela utredningen omfattar hela listan på insatser via LSS

Detta är en mycket skrämmande utveckling av Sveriges regering eftersom Sverige har både undertecknat och ratificerat konventionen omänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

I denna konvention så förbinder sig Sverige att förändra samtliga lagar-föreskrifter och sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta från att kunna få vara fullt delaktiga och leva ett fullvärdigt liv

I artikel19 slåste det mycket klart fast att personlig assistans är en mänsklig rättighet

I artikel 20 slås det också fast att det är visjälva som skall avgöra vilken hjälp vi har behov av och i vilken omfattning vi har behov avhjälper

Men Sveriges regering har under en längre tid kommit med propåer om att kostnader på inte sätt får öka för den hjälp vi har behov av på grund av våra funktionsnedsättningar

Man har alltså bestämt sig att vi har på intet sätt rätt att få leva ett värdigt liv utan vi skall nu vara nöjda med det vi har och sitta isolerade i våra bostäder

 

%d bloggare gillar detta: