Regeringen tänker slopa hisskravet i nya bostäder

Enligt regeringen så behöver man bygga minst 500 tusen nya bostäder på grund av den ökande invandringen och därför tänker regeringen slopa kravet på hiss i flerbostadshus trots attt det redan i dag finns ett undantag i bygglagstiftningen somsäger att man inte behöver instalera his i bostäder med högst två våningar vilket redan i dag ställer till med mycket stora problem för oss som måste ha tillgång till his för att kunna besöka eller bosätta sig i lägenheter i våning två och högre att detta krav kom till var tackvare attt man ansåg att det är för dyrt med hissar och det var då som nu byggmarknaden man lyssnade på Regeringen går alltsååter igen byggmarknaden ärenden och struntar i attt man ökar på den otillgänglighet man säger sig villja ha bortsAtt som regeringen skylla på den ökande invandringen för att kunna slopa hisskravet är inte acceptabelt för man ställer inte grupper mot varandra i en demokrati

Oc även dom som invandrar har behov av hiss på sama grunder som vi som redan bor i landet

Regeringes ställningstagande visar på en mycket skrämmande människosyn och visar mycket tydligt på att grundlagens krav på allas lika värde och allas lika rätt inte har någon som helst betydelse för regeringen

Regeringen visar samtidigt på att man inte bryr sig om våra mänskliga rättigheter enligt den konvention ommänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har både undertecknat och ratificerat och därmed är skyldiga att respektera denna konvention

Att sverige begår brott mot mänskliga rättigheter är inget nytt  det har förekommit under många år trots att sverige säger sig respektera dommänskliga rättigheterna

 

%d bloggare gillar detta: