Ny myndighet ?

 

Vi måste få en helt förändrad syn på hjälpinsatser för funktionsnedsatta personer man måste helt få bort tänkande att dom hjälpinsatserna vi har behov av på grund av våra olika funktionsnedsättningar inte handlar om vård och omsorg utan att det enbart handlar om olika former av serviceinsatser för att vi skall kunna leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolknmingen har rättt till

Vi behöver bilda en helt ny form av myndighet som inte har några som helst kopplingar till varken försäkringskassan eller kommunernas hemtjänstorganisationer som båda är allt för ficerade vid att våra behov av praktisk hjälp skall ses som vårdinsatser

Den nya myndigheten skall inte få anställa personer från FK eller andra instanser som i dag är involverade i dom insatser som man i dag anser att vi har behov av men som vi själva inte har valt

Vi måste utgå från konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och dess intentioner om vår suveräna självbestämmanderätt

Vi måste även se till att hjällpinsatserna gäller samtliga utan några former av åldersbegränsningar

 

%d bloggare gillar detta: