Tillgänglig webb en mänsklig rättighet och är lagstadgad

 

Att alla skall kunna vara delaktiga på webben är en mänsklig rättighet enligt artikel9 i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har både undertecknat och ratificerat och har därmed förbundit sig att efterleva den fullt ut

 

Artikel 9 Tillgänglighet

 

För att göra det möjligt för personer med funktionsnedsättning att leva oberoende och att fullt ut delta på alla livets områden, ska konventionsstaterna vidta ändamålsenliga åtgärder för att säkerställa att personer med funktionsnedsättning får tillgång på lika villkor som andra till den fysiska miljön, till transporter, till information och kommunikation, innefattande informations- och kommunikationsteknik (IT) och -system samt till andra

Vi har även en utökad diskrimineringslag sedan den 1 januari 2015 där det även där ingår en tillgänglig webb

Trots detta så har man tusen och en ursäkter för att inte se till att vi som inte ser får vara fullt delaktiga på webben

En bild säger mera än tusen ord påstår man men för mig och andra som inte ser säger enbart en bild absolut inget alls och vi blir utestängda från delaktigheten

Vi som inte ser läser det som finns skrivet på skärmen med hjälp av ett speciellt dataprogram som kallas skärmläsare det är en talsyntes som läser upp det ni skriver och vi får det som tal eller så kan vi få det som punktskrift och på detta sät kan vi vara delaktiga i det som sker

Men programmet kan inte tolka bilder eller texter som ligger i en bildfil så därför är det mycket viktigt att ni som lägger upp bilder också skriver en kort bildbeskrivning så att vi får bilden förklarad i textformat för då kan vi vara fullt delaktiga i det som sker här på nätet

Även dövblinda kan vara fullt delaktiga på nätet om man följer detta råd

Det handlar bara om att vara medmänsklig och man behöver inte skriva hela romaner som bildbeskrivning

 

 

%d bloggare gillar detta: