Vill jag själv leva det liv som jag nu har beslutat om att en medmänniska med funktionsnedsättning skall leva

Den fråganbör alla som fattar beslut om olika insatser för funktionsnedsatta ställa sig innan man fattar ett beslut som berör den funktionsnedsattas liv

Man måste även ställa sig frågan stämmer det tänkta beslutet verkligen överens med gällande nationella lagstiftningen

Stämmer verkligen beslutet med europakonventionen om mänskliga rättigheter

Stämmer beslutet verkligenöveräns med konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta somsverige har undertecknat och ratificerat

Kan man inte svara ja på samtliga dessa frågor så har man fattat helt fel beslut och det är då hög tid att se till att det stämmer överens innan man undertecknar beslutet eftersom det handlar om en medmänniskas möjligheheter till ett liv i full samhällsgemenskap

%d bloggare gillar detta: