Bristen på empati,etik och moral gör att funktionsnedsatta straffas

 

Att det råder brist på empati,etik och moral inom funktionshinderomsorgen råder det inget tvivel om och d visar sig i dom beslut man fattar inom kommunernas funktionshinderomsorg

Bristerna utgör ett mycket stort hot mot våra demokratiska rättigheter och vår rätt till ett fullvärdigtliv i full samhällsgemenskap i enlighet med den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som gäller i Sveriges sedan 2009-01-14

Att kommunerna struntar i våra mänskliga rättigheter visar på en mycket skrämmande människosyn och talar om för oss att vi skall på intet sätt tro att vi har rätt att får leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap som både lagar och konventionen föreskriver att vifaktiskt har rätt till

Exempel på straff är att man tvingas till att bära blöjor och där uträtta sina behov och bli sittande i vår egen avföring enbart på grund av att man inte får den nödvändiga hjälpen för att kunna ta sig till toaletten när behov uppstår

Att man inte får hjälp att duscha när man känner för det så att man kan hålla sig ren och fräsch

Att man inte får hjälp att kunna lämna sin bostad när man själv känner för det och i den omfattning man anser sig vara i behov av dettta

Att man inte själv får avgöra vad man vill äta utan tvingas att ta emot dom matlåder som kommunen anser och med den mat som dom väljer åt en

Att man inte får äta när man själv känner att det är dags för har man behov av hjälp för att få fram maten på bordet så bestämmer kommunen när du skall äta eller dricka

Man är helt prisgiven åt kommunens högst personliga tyckanden om man har stora hjälpbehov trots att det är en mänsklig rättighet att få personlig assistans i den omfatttning man själv anser sig vara i behov av det har regeringen skrivit under och förbundit sig att se till att det också blir verklighet men som man struntar i för det berör ju inted dom själva

Även kommunpolitikerna och dom kommunala tjänstemännen inom funktionshinderomsorgen hjälper till att straffa personer med stora hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar

Det måste nu bli ett slut på denna förnedrande behandling av oss med stora hjälpbehov på grund av våra funktionsnedsättningar vi är faktiskt också kommuninvånare med rätt att få leva ett värdigt liv

 

 

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: