FULL DELAKTIGHET I SAMHÄLLET EN MÄNSKLIG RÄTTIGHET

 

Att funktionsnedsatta har rätt till full delaktighet i samhället slås det fast i konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta  det finns även med i dom nationella lagarna att funktionsnedsatta har rätt till full delaktighet i samhället

Sverige har även förbundit sig att förändra samtliga lagar –föreskrifteroch sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatttas möjligheter till full delaktighet i samhället och detta skall ske från och med 2009-01-14

Trots detta så arbetar Sveriges kommuner och förvaltningsdomstolar sida vid sida med all kraft för att förhindra dom funktionsnedsattas fulla delaktighet i samhället

Detta är en mycket skrämmande handling dom utför och visar på total respektlöshet för dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov och även total avsaknad för dom lagar som finns som skall se till  att dom funktionsnedsatta får leva ett liv  i full delaktighet som man ger dom rätt till

Våra folkvalda politiker står enbart bredvid och ser på när myndighetspersoner begår klara brott mot dom lagar och konventioner som dom själva har varit med och tagit fram även detta visar på att våra folkvalda saknar all respekt för dom funktionsnedsatta med stora hjälpbehov på grund av sina funktionsnedsättningar man har antingen från födseln eller fått under livets gång antingen genom sjukdom eller olyckor

Nu får det vara nog med detta dåliga  beteende från både myndighetspersoner och våra folkvalda nu får dom  verkligen se till att förändra sitt dåliga uppträdande gentemot dom funktionsnedsatta och se till att från och med nu verkligen handla så att den fulla delaktigheten även omfattar alla funktionsnedsatta med hjälpbehov fullt ut

 

%d bloggare gillar detta: