Slöseri med skattemedel

 

Socialförvaltningen slösar med våra skatter i och med att dom  inte ger dom funktionsnedsatta med stora och varaktiga funktionsnedsättningar hjälp via LSS utan i stället ger insatser via SoL i ställett som är ett dyrare alternativ för kommunen eftersom man får utjämningsbidrag för insatser via LSS

Det kostar inte bara mera för kommunen det ger samtidigt sämre livskvalitet för dom funktionsnedsatta  med stora hjälpbehov och dom får dessutom betala en avgift för sina insatser  i stället för att få dom kostnadsfritt som LSS ger dom rätt till

Man frågar sig onekligen varför inte kommunens revisorer inte reagerar på detta  dom är ju faktiskt till för att granska kommunens utgifter och inkomster

Det finns ven en mycket helt onödig kostnad och det är att ständigt ompröva dom olika insatserna man har behov av som funktionsnedsatta med stora hjälpbehov

Man beslutar enbart om årsvisa insatser  och på detta sätt utreder man samma person varje år trots att det handlar om personer med stora och varaktiga funktionsnedsättningarr som inte blir mindre bara för att man gör nya utredningar varje år och skärskådar dom funktionsnedsatta in på bara skinnet

Man har på detta sätt en alldeles för stor byråkrati som kostar enorma summor för kommunen och skapar stora lidanden för dom funktionsnedsatta som hela tiden ifrågasätts

Det finns alltså mycket stora besparingar för kommunen om man bara  inser detta och ser till att insatserna hamnar rätt

 

%d bloggare gillar detta: