Brott mot europakonventionen är tillåtet i Sverige

 

Sveriges kommuner får bryta mot europakonventionen artikel 3 utan att det blir några påföljder för kommunen

Så här står det i konventionens artikel 3

Artikel 3 – Förbud mot tortyr

Ingen får utsättas för tortyr eller omänsklig eller förnedrande

behandling eller bestraffning.

 

Sveriges kommuner bryter dagligen mot denna artikel eftersom manutsätter funktionsnedsatta kommuninvånare för både psykiskt tortyr och omänsklig samt förnedrande behandlin

 

Kommunernas kortsiktiga besluttider på enbart årsvis beslut innebär att en funktionsnedsatt med hjälpbehov inte har en möjlighet att långsiktigt kunna planera sina egna liv utan tvingas att leva sina liv i årsvis cykler och detta är inget annat än psykisk tortyr när den är som grymmast

Man tvingas som funktionsnedsatt att redovisa sitt liv in i minsta beståndsdel varje år inför helt främmande människor och detta är en mycket förnedrande behandling man utsätts för varje år

Man måste som funktionsnedsatt tvingas leva efter vad andra bestämmer över vad man har rätt till oavsett vad man själv tycker

Lagen säger att alla beslut skall vara varaktiga och stärka den enskildes möjligheter till ett självständigt liv i full samhällsgemenskap och kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

 

Men hur skall man kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning och hur skall man kunna leva ett självständigt liv när kommunerna hela tiden sätter upp en massa begränsningar genom både kortsiktiga och förnedrande bestämmelser

Flera funktionsnedsatta har fått psykiska sjukdommar av kommunernas behandling av deras möjligheter att få leva ett självalt liv

 

Är det inte nu dags att våra övervakande myndigheter såsomförvaltningsdomstolar och IVO verkligen ser till att kommunerna lever upp till lagar och konventioner så att domfunktionsnedsatta inte utsätts hela tiden för psykisk tortyr och grymoch omänsklig behandling och verkligen låter oss leva som alla andra i samhället utan en funktionsnedsättning

%d bloggare gillar detta: