Merkostnadsprincipen fungerar inte längre

Vi har i Sverige  en merkostnadsprincip som går ut på att man skall inte behöva ha några extra kostnader på grund av sin funktionsnedsättning men den har urholkats fullständigt och fyller inte sin funktion längre

I dagsläget så blir det allt vanliggare att man får betala en avgift för dom tekniska hjälpmedel som skall kompensera funktionsnedsättningen man tar ut allt jhögre kostnader av den som har behov av dom olika hjälpmedlen och man tar bort all flera från hjälpmedelslistan och var och en får betala fullt pris för sina hjälpmedel

I dagsläget så får man betala för olika former av gånghjälpmedel som är nödvändiga för att man över huvud taget skall fungera

Man får betala för sina hörhjälpmedel för att man skall kunna höra vad andra säger

Man får betala för sina andningshjälpmedel för att man skall kunna andas

Man får betala för att  ha sina ögon med sig i form av avgifter för ledsagarhjälp och andra tekniska saker som skall kompensera för icke syn

Man får betala för att få den praktiska hjälpen man måste ha på grund av sin funktionsnedsättning  genom höga hemtjänstavgifter

Så frågan  man ställer sig har man råd att vara funktionsnedsatt i dagens samhälle

Vi i Sverige har alltid haft en solidarisk politik där vi alla gemensamt  är med och betalar för sådana här saker men i och med att det är viktigare med sänkta skatter än en solidarisk  politik där hela kollektivet är med och finansierar så har man numera övergått till att ta ut avgifter på olika saker som  förr betalades av hela kollektivet

Man tar alltså ut avgifter i stället för skatt även om det också blir en form av skatter men man kalla dessa skatter för avgiften man byter bara namn och låter en mindre grupp stå för kostnaderna

%d bloggare gillar detta: