Äktenskapsbalk (1987:230)

4 § Makar skall fördela utgifter och sysslor mellan sig. De skall lämna varandra de upplysningar som behövs för att familjens ekonomiska förhållanden skall kunna bedömas.

Hur kommunerna kan göra tolkningen av ovanstående till att om den ene parten är helt oförmögen så skall den andra parten göra allt ensam i hushållet och även samtidigt vara assistent åt den som är oförmögen att hjälpa tillär mycket märkligt

Man gör denna tolkning för att slippa sätta in dom nödvändiga hjälpinsatser man kan ha behov av på grund av funktionsnedsättning

 

 

%d bloggare gillar detta: