Stoppa det kommunala mattvånget

 

Det kommunala mattvånget måste stoppas eftersom det är diskriminerande och strider mot vårt självbestämmande

Om man har en funktionsnedsättning som gör det omöjligt att själv inhandla och tillaga sin egen mat och inte får sin lagliga rätt till personlig assistans så tvingas man till den kommunala hemtjänstens matlådor med innehåll som kommunen har bestämt

Man får alltså inte som alla utan en funktionsnedsättning själv bestämma över vilken mat man vill äta man har inget somhelst att säga till om när det gäller ens eget matintag utan det bestämmer en kommunal tjänsteman över

Vi har flera lagar som mycket klart säger att vi har rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning vi har även en konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsattta som Sverige har undertecknat och ratificerat vilket innebär att man har förbundit sig att följa konventionens samtliga artiklar fullt ut man har även förbundit sig att den skall införlivas med den svenska lagstiftningen

 

Hjälp oss nu att själva få bestämaöver vad vi skall äta genom att underteckna detta upprop

 

 

%d bloggare gillar detta: