Regeringen sviker funktionsnedsatta

 

1993 infördes det en rättighetslag som skulle garantera dom funktionsnedsatta med olika hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning att få leva ett liv i full frihetprecis som den övriga befolkning

Men denna lag har ända sedan den infördes varit utsatt för kraftiga attacker för att dom funktionsnedsatta inte skall få den nödvändiga hjälpen man har behov av

Och nu har den nuvarande regeringen beslutat att under pågående mandatperiod så skall inga som helst förbättringar för denna grupp av funktionsnedsatta som har hjälpbehov införas

Man tänker i stället tillsätta ännu en utredning för att som man säger se över hela rättighetslagen LSS och utredningen skall inte vara klar förrän 2018 som är ett valår och därför kommer inga som helst förändringar att ske förrän efter valet 2018

Regeringen vägrar samtidigt att införa konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har ratificerat och därmed förbundit sig att följa och har av FN fått mycket kraftig kritik för att den inte införlivas i den svenska lagstiftningen

 

Regeringens agerande visar med all tydlighet att dom funktionsnedsatta med hjälpbehov är ingengrupp som man bryr sig om och kommer inte framledes att göra det heller

 

%d bloggare gillar detta: