Skrota det kommunala självstyret  det är förbrukat

 

 

 

Det är nu verkligen hög tid att skrota en av dom verkliga heliga korna nämligen detkommunala självstyretnär det gäller funktionshinderpolitiken

Kommunerna har förbrukat sitt förtroendekapital när det gäller funktionshinderomsorgen eftersom man konsekvent förnekar dom funktionsnedsatttas rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättningsom våra lagar föreskriver att vi har rätt till samt att följa konventionenom mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som skall gälla sedan 2009-01-14

I stället för att se till att samtliga funktionsnedsatta kommuninvånarna får leva som alla andra utan en funktionsnedsättning så håller kommunerna på med en massa övergrepp på dom funktionsnedsatta genom att ständigt ifrågasätta deras rätt att verkligen få dom nödvändiga hjälpinsatserna man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning

Man begränsar dom funktionsnedsattas möjligheter till ett fungerande socialt liv och på detta sättet ser man till att dom funktionsnedsatta får en kraftigt försämrad hälsa både psykiskt och fysiskt vilket inte bara hotar dom funktionsnedsattas liv utan det är även samhällsekonomiskt slöseri med domgemensamma resurserna

Vi kan inte längre tillåta oss att ha kommuner som ständigt ifrågasätter var femte kommuninvånares rätt till ett självbestämmande liv i full samhällsgemenskap

Vi måste nu gemensamt se till att vi verkligen får en fungerande funktionshinderomsorg som gör att samtliga funktionsnedsatta som har hjälpbehov på grund av sin funktionsnedsättning också verkligen får den nödvändiga hjälpen oavsett ålder utan att kunna bli ifrågasatta av dom kommunala biståndsbedömmarna eller kommunpolitikerna

Det är bara vi själva som kan avgöra vilken hjälp vi har behov av och i vilken omfattning vi har behov av hjälpinsatser och det finns ingen som begär mer hjälpinsatser än man verkligen har behov av trots att andra påstår motsatsen

Alla människor vill nämligen klara sig själva i så stor utsträckning som det bara går

 

 

%d bloggare gillar detta: