Så har den tredje DO anmälan behandlats och svaret var ju väntat  även den här anmälan behandlas inte av DO vilket visar mmed all tydlighjet att DO inte bryr sig om oss och dom diskrimineringar vi dagligen utsätts för

Så den utökade diskrimineringslagen är inget annat än ett hån mot oss som drabbas av diskrimineringar

 

 

Ärende ANM 2015/367 Handling 4

Handläggare Carolina Stiwenius

 

 

 

 

 

 

 

Beslut

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avslutar ditt ärende.

Ärendet

Du har anmält att du har blivit diskriminerad av Tekniska museet på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.

Skäl för beslutet

DO arbetar på olika sätt för att motverka diskriminering. Vi kan utreda och driva ett ärende till domstol, men vi har också andra möjligheter.

De ärenden som DO beslutar att utreda är ärenden som vi bedömer kan ge störst effekt för att påverka utvecklingen framåt mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering.

Efter att ha gått igenom uppgifterna i din anmälan har DO beslutat att inte starta en utredning, utan vi avslutar ditt ärende. Vi har inte tagit ställning till om du har blivit diskriminerad.

Din anmälan – och den kunskap vi fått genom den – är viktig för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering.

Detta beslut går inte att överklaga. Om du själv vill driva ditt ärende kan du väcka talan i tingsrätt.

 

 

Carolina Stiwenius Jurist

 

%d bloggare gillar detta: