Full delaktighet en utopi?

 

Man måste verkligen ställa sig den frågan i dagens Sverige eftersom det blir allt svårare att kunna får vara fullt delaktig i samhällsgemenskapen trots alla bra lagar och konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta somgäller i Sverige sedan 2009-01-14

1979 fick vi en lag om anpassad kollektivtrafik som skulle garantera att all kollektivtrafik skulle anpassas för funktionsnedsatta personer men vi kan konstatera att fortfarande efter 45 år så har vi fortfarande inte en anpassad kollektivtrafik för funktionsnedsatta

Vi fick även en ny plan och bygglag på 80 talet som slog fast att allt sombyggdes skulle vara anpassat för funktionsnedsatta och att alla bostäder över två våningar skulle ha hiss installerad men när den lagen kom till så bygger man allt flera bostäder i endast två våningar

Man bygger medvetet för att förhindra den fulla delaktigheten för funktionsnedsatta och våra folkvalda godkänner detta

1982 fick vi en socialtjänstlag som slog fast att funktionsnedsatta hade rätt att få den nödvändiga hjälpen man behöver på grund av funktionsnedsättningen för att kunna leva som andra utan en funktionsnedsättning

Men denna lag har man aldrig levt upp tillutan man har hela tiden satt upp en massa olika begränsningar för att förhindra den funktionsnedsatta från den fulla delaktigheten i samhället

1993 så komdå LSS lagen som ytterligare slog fast vår rätt till denm fulla delaktigheten menäven här har man satt upp en massa begränsningar som förhindrar den fulla delaktigheten för domsomberör av lagen

2009-01-14 fick vi konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som ytterligare skall stärka vår rätt till full delaktighet men den struntar myndighetsverige i och våra folkvalda vägrar att implementera den i den svenska lagstiftningen

2015-01-01 fick vi en utökad diskrimineringslag men denna lag fungerar inte i praktiken för enligt tillsynsmyndigheten så skall man själv driva eventuell diskriminering via domstolen själv som en civilrättslig process så även den senaste lagen kommer att förhindra vår fulla delaktighet

 

Problemet för att vi skall uppnå den fulla delaktigheten är tolkarna av lagarna och konvventtionen

Vi behöver starka politiker somverkligen säger ifrån att samtliga lagar och konventionen med dess intentioner skall efterlevas fullt ut men dessa politiker finns tyvärr inte i dagens Sverige och därför kommer den fulla delaktigheten fortsätta att vara en utopi tyvärr

%d bloggare gillar detta: