Diskrimineringsanmälan av Upplands-Bro kommun

 

Upplands-Bro kommun diskriminerar mig som blinnd och rullstolsburen

Jag är både blind och rullstolsburen vilket innnebär att jag alltid har en person som kör min permobil vilket gör att man har behov av större utrymme än domn som kan  framföra sin rullstol självständigt

Kommunen har bygggt ett helt nytt kulturhus och i detta hus finns det en handikapptoalett men ddenna handikapptoalet är för liten för att jag som är både blind och rullstolsburen inte kan nyttja denna toalett

Det är likadant i Bro huset i Bro som precis är ombyggt även där är toaletttten för liten för en rullstol med vårdarstyrning så även där kan jag inte annvända mig av toaletten

Slutligen så har vi Brohusets styrketräninganläggning som har en mycket hög tröskel som omöjligör att kunna komma in i denna lokal

Samtliga saker är påpekade för kommunen men dom struntar i dom påpekande man för fram om otillgängligheten inom kommunens verksamhetsområden

 

Svar från DO

 

Beslut

Diskrimineringsombudsmannen (DO) avslutar ditt ärende.

Ärendet

Du har anmält att du har blivit diskriminerad av Upplands-Bro kommun på ett sätt som har samband med funktionsnedsättning.

Skäl för beslutet

DO arbetar på olika sätt för att motverka diskriminering. Vi kan utreda och driva ett ärende till domstol, men vi har också andra möjligheter.

De ärenden som DO beslutar att utreda är ärenden som vi bedömer kan ge störst effekt för att påverka utvecklingen framåt mot ett samhälle där det inte förekommer diskriminering.

Efter att ha gått igenom uppgifterna i din anmälan har DO beslutat inte starta en utredning, utan vi avslutar ditt ärende. Vi har inte tagit ställning till om du har blivit diskriminerad.

Din anmälan – och den kunskap vi fått genom den – är viktig för oss i vårt övergripande arbete mot diskriminering.

Detta beslut går inte att överklaga. Om du själv vill driva ditt ärende kan du väcka talan i tingsrätt.

 

 

Per Holfve Utredare

 

 

%d bloggare gillar detta: