Nu är det nog vi har nu väntat 320 veckor på våra mänskliga rättigheter

 

320 veckor har vi nu väntat på våra mänskliga rättigheter

Nu får det vara nog med undanflykter för att inte implementera konventionen om mänskliga rättigheten för funktionsnedsatta i den svenska lagstiftningen

Även vi med en funktionsnedsättning har rätt till ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkningen har rätt till

Så släpp nu prestigen och se till att leva upp till konventionens samtliga artiklar så att även vi med en funktionsnedsättning får vara fullvärdiga medborgare i Sverige

Enligt artikel 4 i konventionen så förbinder sig Sverige att förändra samtliga lagar-förordningar och sedvänjor som förhindra det fulla deltagande i samhället

Vi kräver nu att ni omedelbart och utan en massa utredningar som tar flera år ser till att konventionen i sin helhet blir en del av den svenska lagstiftningen så att man kan hänvisa till den i svenska domstolar och att dom är tvingade att följa den i samtliga domslut som berör personer med en funktionsnedsättning

 

 

 

 

 

%d bloggare gillar detta: