Vi skriver nu nådens år 2015

 

Vi skriver nu nådens år 2015 och fortfarande så måste vi med en funktionsnedsättning som gör oss helt beroende av andra människors välvilja för att kunna fungera i livets olika skeenden verkligen leva av den nådegåva som samhället är beredda att ge oss vi har ingen som helst talan i hur mycket hjälp vi behöver för att kunna existera på ett värdigt sätt det har samhället helt tagit över

Så vi som har dessa hjälpbehov lever verkligen på nåder trots att vi har flera lagar och en konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har förbundit sig att följa ger oss rätten att få dennnödvändiga hjälpen vi behöveroch i den omfattning som vi själva väljer

Vår förhoppning av det nya året som nu startarär att Sveriges myndigheter äntligen tänker ge oss våra rättigheter fullt ut så att även vi får vara fullvärdiga medborgare och inte behöva leva av andras nådegåvor

Men man kan nog inte hoppas på detta för allt pekar på att vi skall fortsätta med denna förnedrande behandling av funktionsnedsatta som har stora behov av praktisk hjälp av andra för att kunna fungera i livets olika skeenden

Man kan inte heller stödja sig på att vi kostar samhället för mycketeftersom det är ekonomiskt lönsamt att verkligen ge oss den nödvändiga hjälpen vi behöver fåpå grund av våra funktionsnedsättningar

Genom att ge oss den hjälp vi har behov av så skapas det en massa nya arbetstillfällen som i slutändan ger skatteinkomster i stället för arbetslöshetsstöd

Man spara även in på sjukvårdskostnader eftersom en pigg människainte har behov av olika sjukvårdsinsatser som en social isolering i regel ger upphov till

Så sluta nu upp med att enbart se oss som en samhällskostnad och se oss i stället som den människa vi verkligen är och som ser till att duar ett arbete att få gå till

 

%d bloggare gillar detta: