Välkommen till sveriges dyraste kommunlotteri

 

Har du en funktionsnedsättning som gör att du har behov av stöd och hjälp för att kunna fungera i livets alla skeenden så är du välkommen att vara med i sveriges dyraste kommunlotteri

Insatsen  består av din ansökan om den hjälp och stöd du kan behöva på grund av din funktionsnedsättning och du är garanterad en största vinsten i detta lotteri

Vinsten består i att du med 99,9 procents säkerhet kommer att få avslag på din ansökan om dina lagliga rättigheter  som skall garantera dig ett tryggt liv i full samhällsgemenskap

Och om du väljer att överklaga beslutet så kommer du automatiskt med i det statliga lotteriet som ger dig samma möjligheter till ett trygt liv i full samhällsgemenskap

Menn i det statliga lotteriet kommer det att ta flera år innan du har nått den högsta vinsten nämligen att förlora dina mänskliga rättigheter och för all framtid vara berövad  din sociala gemenskap som ett liv i den fulla samhällsggemenskapen ger dig laglig rätt till

För som funktionsnedsatt så har du inga som helst  rättigheter till ett fungerande socialt liv enlig  kommunernas biståndsbedömmare som är den person som fattar det första avslagsbeslutet och som sätter igång denna vansinnigacirkusen som består av att besluta om så många avslag som möjligt

 

%d bloggare gillar detta: