Mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta blir allt mera avlägsna

 

Desto längre tid det har gått från det att Sverige undertecknade och ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som äntligen skulle ge dom funktionsnedsatta den fulla samhällsgemenskapen och äntligen få bli fullvärdiga medborgare i sverigedesto längre ifrån konventionens artiklar har myndighetsverige tagit sig

Man inför ständigt nya förordningar och lagar som helt står i strid mot vad konventionen föreskriveratt man skall göra

Man säljer ut vårt självbestämmande till det privata näringslivet(assistannsbolagen) och vi mister på detta sätt vår rätt att själva få bestämma över vilka personer som skall få komma in i våra hem och hjälpa oss med det mest intima sakerna i våra liv såsom toalettbesök och andra hygiensituationer

Man frångår allt mera vad man som nation har förbundit sig att göra i internationella överenskommelser och på detta sätt fortsätter man i en allt snabbare takt att försämra våra möjligheter till ett självständigt liv i självbestämmande

Myndighetsverige har en stark tendens att tro att barra för att man har en funktionsnedsättning som gör att man har behov av praktisk hjälp i vissa situationer så har man inget förstånd och dom tror att man själv inte är kapabel att själv avgöra vad som är bäst för en själv

Det måste få ett slut på denna förmyndarmentalitet från myndighetsveriges sida och man måste lyssna på vad vi själva vill med våra liv

Myndighetsveri             måste omedelbart sluta upp med att förstöra våra möjligheter till ett liv i full samhällsgemenskap och genast ge oss våra mänskliga rättigheter i enlighet med konventionens artikel 4 där det klart och tydligt står att man skall förändra samtliga lagar,föreskrifter och sedvänjor som förhindra dom funktionsnedsattas möjligheter till ett fullgott liv i full samhällsgemenskap

 

%d bloggare gillar detta: