I dag på den internationella funktionshinderdagen hoppas vi att förnuftet har vunnit

 

I dag är det den internationella funktionshinderdagen och vi hoppas att sveriges kommuner nu tar sitt förnuft tillfånga och verkligen bestämmer sig för att från och med i dag skall vi leva upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Men det kommer vi nog tyvärr inte att få uppleva  och vi närmar oss nu den stora gemenskapshelgen där vi  alla vill träffa nära och kära för en stunds god gemenskap

Men vi vet att väldigt många funktionsnedsatta inte kommer attkunna göra detta  enbart på grund av att dom inte får den hjälp man kan behöva för att genomföra gemenskapshelgen med sina nära och kära

Många får inte den nödvändiga riksfärdtjänsten för att en tjänsteman inte anser att det är nödvändigt att  få resa till sina nära och kära och andra får inte den assistans man behöver för att kunna komma ut från sina bostäder

Såå sveriges kommuner kommer nog även i fortsättningen att förhindra funktionsnedsatta från den fulla  samhällsgemenskapen enbart av idiologiska skäl

Men så skall det inte behöva vara i ett så rikt land som sverige är

Vi hoppas ändå på att förnuftet skall  segra en dag så att vi alla funktionsnedsatta också får vara fullt delaktiga och kunna besöka våra nära och kära när vi själva vill det och inte behöva sitta isolerade i våra bostäder bara för att vi råkar ha en funktionsnedsättningg som gör att vi behöver få hjälp med vissa praktiska saker

Och ni alla i sveriges kommuner  tänk på att även ni själva kan bli drabbade av en funktionsnedsättning inom en hundra dels sekund

 

%d bloggare gillar detta: