Din tystnad är vårt största hot mot ett fungerande liv

 

 

Din och andras tystnad är det största enskilda hotet mot att vi med en funktionsnedsättning skall kunna få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till i dagens samhälle

I dagsläget så för kommunerna ett rent krig gentemot oss med en funktionsnedsättning som gör att vi behöver ren praktisk hjälp för att kunna leva ett fungerande socialt liv

Men i stället för attge oss våra lagliga rättigheter så väljer man att låsa in oss i våra bostäder genom att inte bevillja oss assistans/ledsagare för at kunna komma ut och man tar till och med  till tvångsförflyttningar allt för att förhindra oss från ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Kommunernas fientliga funktionshinderpolitik skadar inte bara den enskilde mycket hår den drabbar i ännu högre grad även våra anhöriga som mot sin egen villja tvingas att hjälpa oss  och den förda fientliga politikenär även mycket dyr för samhället

Man bryr sig inte om att man skadar sina medmänniskor mycket svårt och  skapar stora personliga lidanden som även leder till att vissa funktionsnedsatta väljer att i förtid avsluta sina liv enbart på grund av utebliven hjälp

Det är därför mycket viktigt att vi alla hjälps åt att förändra den förda fientliga politiken så att alla kan få leva ett fungerande socialt liv i full samhällsgemenskap

Du kan hjälpa till genom att skriva till dina lokalpolitiker och skriva insändare  men om du inte kan skriva så mycket kan du vara med och stödja vår kamp för en fungerande funktionshinderpolitik i enlighet med den konvention om mänskliga rättighheter som sverige har lovat att följa fullt ut

Du kan skriva under vår namninsamling och på detta sätt visar du att du vill ha en fungerande funktionshinderomsorg

Alla måste efter var och ens förmåga vara med i kampen för att funktionsnedsatta skall få leva ett fungerande socialt liv

 

%d bloggare gillar detta: