Så har man fått ännu ett beslut om icke prövningstillstånd från högsta förvaltningsrätten

I och med att högsta förvaltningsrätten vägrar att ta stälning när det gäller oss som är både blinda och ru

llstolsburna rätten att få den nödvändiga förflyttningshjälpen man behöver  för att kunna komma någonstans så dömmer man oss till ett liv i fullständigt isolering

Dom anser nämligen att det räcker med 60 minuters förflyttningar om dagen totalt sett detta betyder att jag som både blind och rullstolsburen bara har 60 minuter för att under hela dagen göra samtlga förflyttningarr allt från det att jag kliver upp ur sängen tills det jag lägger mig igen

Tiden skall räcka till alla hygientillfällen, toalettbesök ,komma till matbordet, göra ebventuella läkarbesök, fotvårdsbesök och allt annat man gör under ett dygn även kunna besöka vänner på andra sidan om länet

Skall jag besöka min läkare i stockholm så går det åt minst 240 minuter så dessa dagar går jag back i mina tilldelade timmar

Lika om jag skall på fotvården så går det åt minst 120 minuter så även dessa dagar går jag back i tidskema  och så kan jag fortsätta med alla timmar jag går back varje dag så även om jag var  världens snabbaste man så skulle jag hinna med allt på 60 minuter om dagen  för allt man behöver göra varje dygn

Högsta förvaltningsdomstolen vägra alltså att utföra sitt arbete för man gör inga utredningar utan bara säger attt man inte lmnar prövningstillstånd och ändå så har dom som uppgift att just ta fram rättsfall där det finns tveksamheter i rättstillämpningen och just i dessa fal så råder det stora tveksamheter i tillämpningen av rätten att kunna få leva som allla andra utan en funktionsnedsättnig

%d bloggare gillar detta: