Upplands-Bro kommuns nya majoritet har tagit fram en politisk plattform för kommande mandatperiod och i detta dokument finns det inte ett enda ord om hur man har tänkt sig att lösa  problemen för dom funktionsnedsatta medborgarna

Detta visar med all tydlighet att man helt enkelt inte tänker bry sig om kommunens funktionsnedsatta invånare och att man fullständigt struntar i den konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har undetecknat och ratificerat och har därmed förbundit sig att efterleva fullt ut

Man nämner inte heller något om att vi från årsskiftet har en  diskrimineringslag  som säger att d skall vara tillgängligt i kommunen och alla dess olika verksamheter  och jag kan redan nu tala om att det bryr man sig inte om frånkommunens sida det är bara att se på det nya kulturhuset som inte har fullt tillgängliga toalettter även brohuset saknar full tillgänglighet och det finnns massor av brister i både inomhus och den yttre miljön

Man bryr sig inte heller om dom lagar som finns som klart och tydligt säger att funktionsnedsatta skall få den hjälp och stöd man behöver för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning i kommunengör man helt tvärt omhär sätter man hellre funktionsnedsatta i husarest eller mycket starka begränsningar så att dom funktionsnedsatta inte får leva ett aktivt socialt liv

Man  skall akta sig noga för att flytta in i  upplands-bro kommun om man har enfunktionsnedsättning och behöver hjälp och stöd av kommunen och råkar man ut för att få en funktionsnedsättning så gäller det att snabbt komma bort frånkommunen

%d bloggare gillar detta: