Hur länge skall vi låta oss förnedras och förtryckas av myndighetsverige?

 

Hur länge skall vi låta oss förnedras och förtryckas av myndighetsverige innan vi reser oss upp som en enda man och verkligen kräver vårätt att få vare en människa utan en massa begränsningar från myndighetsverige?

Man tar tidpå våra liv in till hundradels sekunder och man kräver oss på en massa kränkande svar om hur länge vi sitter på toaletten och allt annat vi som människor måste göra för att kunna överleva som individervilka andra medborgare än vi med en funktionsnedsättning behöver utstå en sådan total kontroll från samhällets sida ?

Är det nu inte hög tid att vi verkligen samlar ihop oss och verkligen går ut på gator och torg och i samlad tropp kräver dom rättigheter vi har rätt till enligt Sveriges lagar och den FN konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har förbundit sig att leva upp till?

Eller skall vi fortsätta att låta myndighetsverige även fortsättningsvis förtrycka och förnedra oss och låsa in oss i våra bostäder samt förhindra oss från att kunna leva ett aktivt socialt liv i full samhällsgemenskap?

Men kanske det skall vara så att vi skall låta andra styra våra egna liv helt och inte ha några som helst åsikter över att vi inte får vara fullvärdiga medborgare?

 

%d bloggare gillar detta: