Öppet brev till landets samtliga kommunpolitiker

 

Vi startar nu en ny mandatperiod och nu är det verkligen hög tid att ni kommunpolitiker ser till att leva upp till den FN konvention om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta personer som gäller i Sverige sedan 2009-01-14

Kom i hågatt alla kommuninvånare har samma människovärde och att alla som på grund av en funktionsnedsättning behöver hjälp och stöd också är en medmänniska och har samma behov av social gemenskap precis som ni själva har behov av det

Så låt oss nu se till att alla kommuninvånare som behöver hjälp och stödpå grund av en funktionsnedsättning också får den nödvändiga hjälpen för att kunnavara en fullvärdig kommuninvånare och fåvara fullt delaktiga i hela samhället trots sina funktionsnedsättningar

Vi ställer nu följande krav på er kommunpolitiker

Vi kräver att ni fullt ut följer konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta så att alla kommuninvånare får den nödvändiga hjälpen man har behov av på grund av sin funktionsnedsättning

Vi kräver även att ni ser till att efterleva Sveriges grundlag fullt ut så att även vi med en funktionsnedsättning får våra medborgliga rättigheter tillgodosedda

Vi kräver även att ni lever upp tillbåde Sol och LSS lagen som klart och tydligt säger att funktionsnedsatta har rätt att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning har rätt till

Kom ihåg att ni sitter på ert mandat som kommunpolitiker enbar på grund av våra röster som kommuninvånare och att ni har ett ansvar för att se till att samtliga kommuninvånare har ett bra liv i kommunen

Man kan inte med bästa vilja säga att dom funktionsnedsatta som inte får den nödvändiga hjälpen och stödet har ett bra liv i kommunen

%d bloggare gillar detta: