Kommunen bestämmer över dig

 

Även om regeringsförklaringen innehåller många vackra ord om personer med en funktionsnedsättning så är det i slutändan inte säkert att det kommer att bli så bra eftersom det är i kommunen där du bor som avgörandet av ditt eget liv som funktionsnedsatt kommer att avgöras

Kommunerna har en självbestämmanderätt och behöver inte alls följa vad som sägs i en regeringsförklaring

Så det viktiga för den enskilde är vad kommunen bestämmer sig att gå för väg vill man från kommunen verkligen att alla funktionsnedsatta har samma värde och samma rätt som kommuninvånare utan en funktionsnedsättning har så finns det inga som helst regler eller lagar som förhindra kommunen att se till att allas lika värde och allas lika rätt skall råda i kommunen fullt ut och på detta sätt även låta funktionsnedsatta få den nödvändiga hjälpen och stödet som är nödvändigt för att funktionsnedsatta skall få leva ett liv i full samhällsgemenskap och få samtliga sina rättigheter tillgodosedda fullt ut

Det är helt upp till kommunen att bestämma över hur ditt liv som funktionsnedsatt kommer att fungera i praktiken

Kommunen kan fritt själv bestämma över om man vill ge funktionsnedsatta med stora hjälpbehov personlig assistans eller inte så att som det nu är att kommunen skyller på staten för att inte ge personlig assistans är bara ett svepskäl för att inte funktionsnedsatta med stora hjälpbehov skall få vara fullt delaktiga i samhället

 

 

 

%d bloggare gillar detta: