Regeringsförklaringen ger oss inga mänskliga rättigheter

 

I den presenterade regeringsförklaringen finns det mycket fina ord om funktionshinder han talade om allas lika värde bland annat men det saknas tal omkonventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som Sverige har ratificerat men inte implementerat den i den svenska lagstiftningen vilket betyder att den inte gäller vid domstolsprövning av våra möjligheter till ett liv i full samhällsgemenskap som konventionen ger oss rätt till

Vi är alltså inte lika mycket värda som den övriga befolkningen enbart på grund av att vi har en funktionsnedsättning det märks särskilt tydligt för oss äldre med en funktionsnedsättning vi har i dagsläget inga som helst rättigheter att få vara fulltdelaktiga i samhälletman låser in oss i våra bostäder eller olika institutioner enbart för att vi är äldre med en funktionsnedsättning

Konventionen om mänskliga rättigheter säger i artikel 19 att personlig assistans är en mänsklig rättighet och där finns det inget tal om åldersbegränsning vilket den svenska lagstiftningen har inskrivit enligt Sveriges riksdag så skall man inte ha rätt till personlig assistans efter 65 år fyllda vilket är en ren diskriminering av oss äldre med en funktionsnedsättningDenna åldersdiskriminering måst få ett omedelbart slut och vi måste få vara fullt delaktiga i samhället och inte sitta inlåsta och bortglömda i total social isolering

Vi kräver att konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta omedelbart implementeras i den svenska lagstiftningen om man nu menar att alla människor är lika mycket värda

 

 

%d bloggare gillar detta: