300 veckor har vi nu väntat på vårt fulla medborgarskap

 

Hur länge till skall vi funktionsnedsatta behöva vänta på att få bli fullvärdiga medborgare i vårt eget land?

Sverige var ett av dom första länder som ratificerade konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och man förväntade sig att den omedelbart skulle implementeras i den svenska lagstiftningen och verkligen efterlevas fullt ut och att vi funktionsnedsatta skulle få bli fullvärdiga medborgare i vårt eget land

Men fortfarande så får vi inte vara fullvärdiga medborgare och myndighetsverige motarbetar vår rätt att fullt ut få vara aktiva medborgare genom att man försvårar för oss att kunna delta i samhället genom en massa konstiga och helt obegripliga reglersom tidsbegränsar vår fulla rörlighet i samhället

Nu är det hög tid att verkligen se till att även vi får vara fullvärdiga medborgare i landet Sverige

%d bloggare gillar detta: