har en dröm sa Martin luther King Jag

 

Även jag har en dröm och det är att vi samlas under ett enda gemensamt namn och verkligen ser till att vi får en mycket stark och livskraftig medborgarättsrörelse som verkligen på allvar tar upp kanpen för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter och ser till at konventionen  implementeras i den svenska lagstiftningen så att vi alla med en funktionsnedsättning  får vara fullvärdiga medborgare

För som det ser ut i dagens samhälle så låser vi hellre in funktionsnedsatta  som behöver hjälp och stöd av en medmänniska för att kunna fungera i samhälletoch livets olika skeenden

Om vi inte slutar upp med att splittra upp oss i en massa olika grupperingar så komme vi med en funktionsnedsättning aldrig att bli fullvärdiga medborgare i landet sverige

Om vi inte samlar ihop oss och agerar som en enda röst så kommer vi med en funktionsnedsättning för all framtid bli behandlade somtredjeklassens medborgare som man inte behöver bry sig om

Det här handlar om alla oavsett ålder åldern har inget med våra mänskliga rättigheter att göra dom gäller från det vi föds till dess vi lämnar detta jordeliv

Så jag hoppas på att även min dröm kan bli sann under min livstid men det beror på er alla om min dröm kan bli verklighet

Vill ni hjälpa till med att min dröm skall gå i uppfyllese så gå in på vår hemsida och skriv under vår namninsamling för våra mänskliga rättigheter det är för närvarande 420 som är med i kampen men vi skulle kunna vara många tusen om alla ställer upp

Alla är välkommna att vara med i kampen inte bara enskilda utan även föreningar-organisationer och företag är välkommna att vara med och förverkliga målet att la funktionsnedsatta får bli fullvärdiga medborgare och vara med i samhällsgemenskapen samt bli ett naturligt inslag i hela samhälllet

 

Sven Aivert

Ordförande

http://mffmr.se/

 

 

%d bloggare gillar detta: