Tidsbegränsningar av våra liv saknar stöd i lagen

 

Tidsbegränsningarna av våra liv saknar stöd i lagen eftersom lagen säger att vi har rätt att få det stöd och hjälp vi behöver för att kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Om man menar något med lagen så kan man inte sätta upp olika tidsbegränsningar av våra liv eftersom det inte finns någon lag som begränsar alla andra medborgares rörelsefrihet dom har sin fulla rätt att komma och gå som dom själva finner för gott

Genom att man begränsar våra möjligheter till full rörelsefrihet i enlighet med lagen så begår man samtidigt brott mot brottsbalken och dess förbud mot frihetsberövande  för det är inget annat än frihetsberövande när man sätter upp olika tidsbegränsningar för vår rätt att kunna lämna våra bostäder när vi själva vill göra det och hur länge vi vill vara ute

 

Tidsbegränsningarna strider även mot grundlagen och allas lika värde och allas lika rätt

Tidsbegränsningarna strider även mot sveriges åtagande internationellt genom attt ssverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta i denna konventions artikel 4 förbinder sig sverige att förändra samtliga lagar ,förordningar och sedvänjor som förhindrar funktionsnedsattas fulla deltagande i samhället

I konventionen slås det även fast att vi har rätt att få den nödvändiga hjälpen vi har behov av och när vi själva finner det nödvändigt och i den omfattning vi själva  anser oss vara i behov av hjälpen

 

%d bloggare gillar detta: