Jag är mamma till multifunktionshindrade tvillingar och endast den tvilling som är svårt drabbad får hjälp. Den andra tvillingen får inget stöd, eftersom myndigheterna menar på att hädanefter ska familjen ge hjälpen för tid och evighet. Varför har det blivit så. Det finns ett namn som dyker upp vid alla åtgärder till försämringar och det är namnet Susanne Billum. Hon har suttit i HFDS och tagit vägledande/prejudicerande domar hur man ska tolka LSS lagen och hon har varit enmansutredare för hur man ska kunna få ner kostnaderna. Hon har pekat ut anhöriggruppen som den stora boven till fusk och överutnyttjande. Alltså ska anhöriga hädanefter ställa upp gratis, för det blir billigt och är gratis arbetskraft. Samhället svartmålar både de funktionshindrade och deras anhöriga som utsugare och av samhällsresurser på ett försåtligt sätt. De funktionsnedsatta är satta på undantag. Mänskliga rättigheter gäller inte dem längre. Alla politiker menar att LSS ska behållas men LSS reformen är avklädd liksom kejsaren i sagan var. Alla menade att kejsaren hade underbara kläder på sig. Ett barn skrek: Kejsaren är naken. Vi får också skrika att LSS reformen är naken och urholkad, blott en tumme är kvar av den

 

%d bloggare gillar detta: