Tilltron till förvaltningsrättsystemet är kört i botten

 

I dagsläget så saknas detta all tilltro till förvaltningsrätterna när det gäller handläggningen i funktionshinderärendena och det finns fog för detta eftersom i 9 fall av 10 så dömer man helt efter kommunernas och försäkringskassans tolkningar

För det kan inte vara så om det skall finnas en tilltro till rättsystemet det borde vara så att dom allra flesta avgörandena skall behandlas till den sökandes förmån om man skall följa dom lagar vi har

Båda lagarna som gäller i dagsläget är LSS och Sol och båda dessa slår mycket klart fast att funktionsnedsatta som behöver hjälp på grund av sin funktionsnedsättning har rätt att få den na hjälp så att man kan leva som alla andra utan en funktionsnedsättning

Man glömmer ockssobort att Sverige har undertecknat och ratificerat konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta i denna konvention slås det fast att Sverige förbinder sig att förändra samtliga lagar, föreskrifter och sedvänjor som förhindrar funktionsnedsatta deras fulla deltagande i samhället

Om man följer detta så kan man inte införa en massa olika begränsningar som förhindrar det fulla deltagande i samhällslivet

Man skall även vara medveten om at99 fal av 100 så träffar förvaltningsrätten aldrig den sökande och det är en mycket stor anledning till att man inte ser människan som får sitt liv sönderslaget av ett negativt utslag av domstolen

Domstolens ledamöter har heller ingen som helst insikt i vad det innebär att leva med en funktionsnedsättning som i sig själv utgör en begränsning av möjligheten att kunna leva som alla andra utan denna funktionsnedsättning man har

Man borde införa att domstolarna skall träffa den berörda parten för det finns saker somman inte kan läsa sig till

 

%d bloggare gillar detta: