Vi är bara en belastning utan något värde

Kommunen betraktar oss funktionsnedsatta med hjälpbehov enbart som en belastning av kommunen och som man helst inte vill ha med att göra överhuvudtaget

Man tar ifrån oss hela människovärdet när man på alla upptänkliga sätt begränsar vår rätt att få leva ett aktivtsjälvständigt liv och få den absoluta nödvändiga hjälpen vi behöver på grund av våra funktionsnedsättningar

Man mäter vår värdighet i sekunder och minuter och man tar ifrån oss vår rätt att hålla en god hygien genom att man anser att våra hygienbehov skall ske efter en i förtid bestämd tidsplan och på ett speciellt klockslag detta gäller även våra toalettbesök

Man får alltså inte gå på toaletten när behoven uppstår utan det är andra sombestämmer när man har sina behov av toalettbesök och kan man inte hålla sig däremellan så får man finna sig i att sitta i sin egen avföring vilket inte är att betrakta som ett människovärdigt liv

Har man anhöriga så skall dom ställa upp 24/7 och vara våra assistenter och varken dom eller vi själva ha då rätt till ett välfungerande liv med egna fritidsintressen

Man tvingas helt enkelt att avstå från sina egna intressen enbart för at den ena parten har en funktionsnedsättning som fodra personlig hjälp av andra

Kommunen hänvisar i regel till äktenskapsbalken där det står att man skall bära varandras bördor men det står inte att det bara är den ena parten som skall bära allt man har med andra ord inget stöd för sitt resonemang om att anhöriga skall behöva ställa upp 24/7

Vi har alla rätt till egna självständiga liv och det finns inskrivet i konventionen om mänskliga rättigheter som ingen kommun bryr sig om att följa

 

 

%d bloggare gillar detta: