Vi har väntat länge nognu kräver vi våra mänskliga rättigheter

 

Redan 2007 skrev Sverige under konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta och beslutade samtidigt att man skulle ratificera den ock efter riksdagsbehandling så gäller den i Sverige sedan 2009-01-14

Men Sveriges myndigheter har ända sedan Sverige undertecknat konventionen motarbetat den på alla upptänkliga sätt trots att man vetat att Sverige skulle ratificera konventionen

Redan 2007 så startade man kraftiga försämringar av den personliga assistansen allt för att personer med omfattande behov av praktisk hjälp inte skall få leva som alla andra i samhället såsom lagarna har föreskrivit både i SoL och LSS

När Sverige sedan hade infört konventionen i Sverige 2009 så tog det bara 6 månader innan högsta förvaltningsdomstolen kom fram till att personlig assistans bara kan beviljas om man inte kan föra maten till munnen själv och att det bara är dom riktigt intigritesnära delarna som skall vara assistansberättiggande vilket helt står i strid mot konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

Sverige har dessutom flera gånger fällts av FN:s övervakningskomisssion för brott mot konventionen

Men trots detta så fortsätter regeringen och riksdagen med att begå flera brott mot konventionens olika artiklar och det har fått den följden att även Sveriges kommuner., försäkringskassan samt hela förvaltningsrättsystemet även dom fortsätter med sin brottsliga verksamhet mot konventionen

Detta visar helt klart på att Sverige som nation inte anser att mänskliga rättigheter skall omfatta personer med en funktionsnedsättning trots att man har förbundit sigatt följa konventionen

%d bloggare gillar detta: