Kommunpolitikerna ett hot mot demokratin och våra liv

Kommunpolitikerna är det största hotet mot våra demokratiska rättigheter och vår självklara rätt till ett fungerande socialt liv

Kommunpolitikerna tar fram en massa konstiga regler som begränsar och förnedrar och förtrycker gruppen med stora behov av praktisk hjälp på grund av sina funktionsnedsättningar

Genom att begränsa vår självklara rätt att få leva som alla andra i kommunen och få den absoluta nödvändiga praktiska hjälpenman har behov av och i den omfattning som vi själva anser oss vara i behov av så fråntar kommunens politiker oss stora delar av vårt medborgarskap och förhindrar oss från att kunna vara aktiva i olika sammanhang såsom föreningslivet i kommunen och det kulturella livet

Man funderar onekligen över om kommunens politiker själva skulle vilja ha ett starkt begränsat liv efter andras godtycke jag tvivlar starkt att dom skulle vilja sitta isolerade i sina bostäder och inte få lämna bostaden när dom själva anser så varför skall kommunens invånare med stora hjälpbehov göra det enbart på grund av kommunens ideologiska skäl och inte efter vad man är skyldig till enligt konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsattas mänskliga rättigheter föreskriver

Enligt artikel 4 i denna konvention så lovar man att förändra samtliga förordningar och sedvänjor som förhindrar dom funktionsnedsattas fulla deltagande i kommunen så nu är det verkligen hög tid för kommunens politiker att leva upp till dom mänskliga rättigheterna somfaktiskt står över den svenska lagen

 

%d bloggare gillar detta: