Vill vi funktionsnedsatta verkligen ha våra mänskliga rättigheter?

 

Det verkar vara så att Sveriges funktionsnedsatta inte verkligen vill ha sina mänskliga rättigheter tillgodosedda fulltut

Vi har nu under en lång tid försökt att få i gång den breda medborgarättrörlsen för våra mänskliga rättigheter men det verkar inte finnas något intresse för en sådan gemensam medborgarättrölse i Sverige tyvärr

 

Vi är bara 346 personer som har undertecknat vårt upprop var är ni alla andra  för vi borde verkligen vara flera tusen vid det här laget

 

Men om vi någonsin skall få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda så måste vi alla samlas under ett enda namn och verkligen vara med i denna viktiga kamp så att vi verkligen får leva som alla andra utan en funktionsnedsättningar rätt till

 

Så kom nu med och skriv under vårat upprop för vår rätt till en fungerande funktionshinderomsorg i hela landet så att vi verkligen får leva våra liv utan en massa olika begränsningar som myndigheterna sätter upp för att hindra ossfrån ett verkligt fritt liv som vi själva bestämmer över och inga myndighetspersoner som det nu fungerar

 

http://mffmr.se/vi-stodjer-kampen/

 

Marschen för funktionshindrades mänskliga rättigheter är en webb baserad medborgarättsrölse som har som mål att arbeta på bred front för att funktionshindrade skall få sina mänskliga rättigheter enl FN konventionen  om mänskliga rättigheter för funktionshindrade  tillgodosedda fullt ut enligt dom artiklarna som finns i konventionen och få leva  ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap precis som den övriga befolkning har rätt till.

%d bloggare gillar detta: