5 år8 månader 20 dagar har förflutit sedan sverige lovade att förändra samtliga lagar föreskrifter och sedvänjor som förhindra funktionsnedsatta att få leva ett fullvärdigt liv i full samhällsgemenskap

Men vad har hänt man stiftar ännu flera lagar och skriver ännu flera förordningar allt för att förhindra oss funktionsnedsatta från attt få leva våra liv i full samhällsgemenskap precis som konventionen om mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta ger oss rätt till

Man vill alltså inte att funktionsnedsatta skall få vara en naturligt del av befolkningsinslaget i samhället

 

%d bloggare gillar detta: