Kommunernas ovilja att följa lagen dyrt för samhället och lidanden för den enskilde

 

Kommunernas ovilja att efggterleva lagarna när det gäller funktionsnedsattas rätt att få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning är mycket dyrt för samhället och skapar stora lidanden för den enskilde kommuninvånaren

Att funktionsnedsatta inte får leva som alla andra trots laglig rätt gör att det hela tiden blir en massa överklaganden till rättsystemet och det kostar enorma summor varje år församhället i form av rättsprocesser

Det skapar även stora personliga lidanden för den enskilde kommuninvånaren i form av försämrad hälsa med ökande sjukvårdskostnader som följd och i slutändan ännu större behov av samhällsstöd

Faktum är också att det är billigare för kommunerna att ge insatser via LSS lagen i stället för insatser via SoL eftersom en timmes personlig assistans enligt LSS är cirka hundra kronor billigare per utförd hjälptimme

Om man såg till att alla som har behov av LSS insatser så känar kommunerna också ekonomiskt på detta eftersom man får ut mera pengar i utgämninsystemet ox´ch då får mera pengar över till annan verksamhet så är det konstigt att man väljer ett dyrare system och samtidigt visar det bara på att kommunerna igentligen inte vill att funktionsnedsatta skall få leva som alla andra utan en funktionsnedsättning och det är en mycket skrämmande samhällsutveckling där man helt enkelt vill att funktionsnedsatta själva väljer att avsluta sina egna liv

 

Om man nu verkligen menar att alla funktionsnedsatta skall få leva som alla andra i samhället så måste man också visa detta i praktisk handling och ge dom den hjälp och stöd som man behööve på grund av sin funktionsnedsättning utan en massa begränsade regler

 

Men det verkar inte finnas een enda politiker eller annan makthavare som törs ställa sig upp och försvara vår självklara rätt till ett fungerande liv i full samhällsgemenskap precis som lagen föreskriver att vi har rätt tillr

%d bloggare gillar detta: