Förvaltningsrätterna hjälper försäkringskassan och kommunerna att begå lagbrott

 

Vi har lagar som skall garantera att personer med en funktionsnedsättning skall kunna leva som alla andra utan en funktionsnedsättning och kunna få vara fullt delaktigga  i hela samhället utan några begränsningar i form av utebliven hjälp i formav  assistanseller ledsagarservice och andra hjälpinsatser

Både försäkringskassan och kommunerna arbetar mycket aktivt för att vi inte skall få den nödvändiga praktiska hjälpen vi behöver på grund av våra funktionsnedsättningar och man lämnar för det mesta avslag direkt med olika motiveringar som inte stämmer överäns med lagtexterna  och när man då överklagar besluten så följer domstolarna i majoritetsfallen vad försäkringskassan och kommunerna tycker  trot  att det strider mot det som står i lagtexterna

Och vi som blir drabbade av att inte kunna få vara så aktiva som vi önskar har iingen stans att klaga över hur lagarna efterlevs vi skall bara acceptera vad andra tycker och det kan inte likna en demokrati utan det kallar jag diktaturfasoner

Man måste se till att även vi skall få leva det aktiva liv vi själva väljer

%d bloggare gillar detta: