Personlig assistans en mänsklig rättighet oavsett ålder

 

Enlig FN konventionen om mänskliga rättigheter för funktionshindrade personer artikel 19 så slår man fastt att personlig assistans är en mänsklig rättighet

I konventionen finns det inget skrivet om att åldern skall ha betydelse för rättenn till personlig assistans men Sverige har själva bestämt att personlig assistans kan man bara få före 65 år fyllda

Detta förfaringsätt av Sverige är inget annat än ren åldersdiskriminering för det betyder att om du råkar ut för en olycka på 64 årsdagen så har du rätt till personlig assistans enligt den nuvarande lagskrivningen men omdu råkar ut för samma olycka när du har fyllt 65 så har du inte rätt till personlig assistans

Efter 65 årsdagen så harman enligt dagens lagskrivning bara rätt till hemtjänst som på inget sätt kan jämföras med just personlig assistans

Inom hemtjänsten så får man bara olika punktinsatser och det får den följden attt om du har behov av hjälp vid toalettbesöken så får du inte gå på toaletten när behov föreligger utan du tvingas att bära blöjor

Även när det gäller maten så kan du inte få hjälp att inhandla och tillaga den i ditt hem utan du tvingas till att äta vad andra bestämmer åt dig och det är i form av matlåder som skall värmas

Med hemtjänst så blir man helt låst i simn egen bostad eftersom man av hemtjänsten in te får hjälpnär man skall lämna bostaden och vara med på olika aktiviteter utanför sinn egen bostad

Har man dessutom behov av hjälp vid samtliga förflyttningar så kan man glömma bort att få den hjälpen via hemtjänst man tvingas till ett liv i helt passivitet vilket är en hälsofara

 

Så hemtjänst fungerar inte för den som har stora behov av assistans för att kunna fungera i livets alla skeenden

Sverige har fåttmycket kraftigkritik av FN:s övervakningskomission för att man inte lever upp till konventionen och då särskilt artikel 19 som det handlar om i detta fall

 

Man skall dock vara medveten om att man ska läsa den engelska originaltexten i konventionen som kommer här

Konventionens artikel 19 har den svenska rubriken ”Rätt att leva självständigt och att delta i samhället”. Enligt den svenska översättningen ska personer med funktionsnedsättning ha ”tillgång till olika former av samhällsservice både i hemmet och inom särskilt boende och till annan service, bl.a. sådant personligt stöd som är nödvändigt för att stödja boende och deltagande i samhället och för att förhindra isolering och avskildhet från samhället”.

Men, i den engelska originaltexten står inte något om ”sådant personligt stöd som är nödvändigt”. Det står istället ”including personal assistance necessary”, alltså personlig assistans som är nödvändig. – Vi kan alltså säkert konstatera att personlig assistans är en av de serviceformer som FN-konventionen beskriver som en rättighet,

Trots att det alltså finns inskrivet i konventionen som både Sverige och EU har ratificerat och därmed förbundit sig att följa den till alla punkter så får vi inte den personliga assistans som den föreskriver

Man låter Förvaltningsdomstolarna – Försäkringskassan och Kommunerna att strunta i denna konvention till samtliga punkter vilket bevisar att man från makthavarnas sida inte anser att det är nödvändigt att leva upp till det som världssamfundet gemensamt har kommit fram till

Att inte bry sig om vår rätt till personlig assistans är ett hot mot den demokrati som man säger att vi har i detta land

Funktionshindrade omfattas alltså inte av dom demokratiska rättigheterna som alla andra medborgare i landet Sverige

När vi inte får den för oss absolut nödvändiga personliga assistansen så kan vi heller inte utnyttja våra grundlagskyddade rättigheter så som att engagera oss i politiska sammanhang eller övriga föreningsaktiviteter eller det kulturella livet

Man stänger oss helt ute från hela samhällsgemenskapen när man förvägrar oss våra mänskliga rättigheter

Sverige kritiserar andra länder för brott mot dom mänskliga rättigheterna och säger att det är diktaturer somstruntar i dom mänskliga rättigheterna

Men när Sverige själva dagligen bryter mot allt vad mänskliga rättigheter står för så är det helt i sin ordning anser mmyndighetsverigeoch politikerna

Sverige är med deras egna ord en ren diktatur för man kan inte säga att andra är det men inte en själv om man själv begår samma brott

 

%d bloggare gillar detta: