Sverige behöver en konstitutionsdomstol

 

Det är uppenbart att Sverige måste inrätta en konstitutionsdomstol eftersom vårt nuvarande ystem uppenbarligen inte är kapabla att leva upp till vårarättigheter enlig våra grundlagar och inte heller våra mänskliga rättigheter enligt dom överenskommelser som landet Sverige har åtagit sig att följa

Trots att Sverige får kritik för att vi inte har en konstitutionsdomstol så anser riksdag och regering att en sådan inte behövs i Sverige men vi ser dagligen hur Sveriges myndigheter bryter mot våra grundlagar och dom internationella överenskommelser i form av våra mänskliga rättigheter som världssamfundet har arbetat fram

Och vi medborgare har ingen stans att vända oss till när landet Sverige bryter mot vår konstitution vi är i dagens samhälle helt rättslösa eftersom dagens tillsynsmyndigheter inte bryr sig om brott mot konstitutionen eller våra mänskliga rättigheter

Dessa uppenbara brott mot vår konstitution drabbar funktionsnedsatta som är i behov av personlig assistans eller andra insatser av samhället för att kunna leva som alla andra i samhället och vara fullt delaktiga i samhället

Det som för andra är självklarheter är för många av osss helt omöjligt utan hjälpinsatser från andra personer

 

 

%d bloggare gillar detta: