Tack sveriges biståndsbedömmare

 

Tack sveriges biståndsbedömmare för er stora uppfinningsrikedom för att förstöra livet för funktionsnedsatta som måste ha praktisk hjälp av andra personer för att fungera i livets olika skeenden

Om ni lade ner lika mycket energi på att verkligen se till aatrtni fattarbeslut som ger dom funktionsnedsatta deras lagliga rätt att få leva som alla andra i samhället så skulle ni bli en mycket uppskattat yrkesgrupp som folk verkligen skulle se upp till

Men ni tycks mjuta stortpå att kunna förstöra så mycket ni bara kan för att funktionsnedsatta som har behovav praktisk hjälp för att kunna fungera i livets olika skeenden inte skall få vara den fullvärdiga samhällsmedborgaren som ni ni själva har rätt till

Är det nu inte dags att verkligen leva upp till sveriges grundlag och andra lagar som verkligen skall ge oss det fullvärdiga liv i full samhälsgemenskap som vi har rätt till

 

Så här står det i sveriges grunlag och som ni fullständigt struntar i att efterleva

 

 

1 kap. Statsskickets grunder

 

2 § Den offentliga makten ska utövas med respekt för alla människors lika värde och för den enskilda människans frihet och värdighet.

9 § Domstolar samt förvaltningsmyndigheter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Lag (2010:1408).

 

 

 

%d bloggare gillar detta: