Funktionsnedsatta skall inte synas i det offentliga rummet i sverige

Det är den bistra sanningen av dagens förda funktionshinderspolitik man begränsar oss på alla upptänkliga sät så att vi inte har en chans att kunna vistats i det offentliga rummet

Hela myndighetsverige arbetar mycket aktivt för att vi inte skall få våra mänskliga rättigheter tillgodosedda fullt ut och kunna vara aktiva samhällsmedborgare precis som den övriga befolkningen kan vara

Man bryter medvetet mot våra rättighetslagar allt för att försvåra vår självklra rätt till ett liv i full samhällsgemenskap

Våra folkvalda och alla tjänstemän som skall tillvarata våra rättigheter har tydligen inte förstått att det är vi som är deras arbetsgivare

Så här står det i rrgeringsformen som är vår grundlag och som står över alla andra lagar och föreskrifter men som hela myndighetsverige motarbetar med all kraft

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället och för att barns rätt tas till vara. Det allmänna ska motverka diskriminering av människor på grund av kön, hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, språklig eller religiös tillhörighet, funktionshinder, sexuell läggning, ålder eller andra omständigheter som gäller den enskilde som person.

Hur stämmer detta med den förda politiken av myndigheterna ?

%d bloggare gillar detta: