Frihet att förflytta sig inom Sverige

 

”8 § Var och en är gentemot det allmänna skyddad mot frihetsberövanden. Den som är svensk medborgare är även i övrig tillförsäkrad frihet att förflytta sig inom riket och att lämna det. Lag (2010:1408).”

 

Det allmänna ska verka för att alla människor ska kunna uppnå delaktighet och jämlikhet i samhället säger grundlagen också

 

 

Funktionsnedsatta som måste ha praktisk hjälp av en annan person för att kunna förflytta sig har inte detta grundlagsskydd eftersom man inte har rätt att få denna helt avgörande hjälp av samhället för myndighetsverige anser nämligen förflytta sig inte är ett grundläggande behov

%d bloggare gillar detta: