Sverige får svidande kritik för bristande mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta

 

Sverige har blivit förhörd av FNs övervaknings kommission för mänskliga rättigheter för mänskliga rättigheter för funktionsnedsatta som sverige har ratificerat och förbundit sig att efterlevamen struntar i att inplementera den i svensk lag som man har lovat

Texten är på engelska  men kan någon översättta den så vore det mycket bra

 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=INT%2fCRPD%2fCOC%2fSWE%2f17028&Lang=en

 

%d bloggare gillar detta: