Förvaltningsrätterna ett hot mot våra demokratiska rättigheter

 

I ett land somkallarr sig demokratiskt så skall domstolsväsendet vara den garant som ser till att landets invånare får sina demokratiska rättigheter fullt ut

I landet Sverige som kallar sig för ett demokratiskt land så är inte rättsystemet den garant den skall vara för att samtliga av landets invånare får sina demokratiska rättigheter tillgodosedda fullt ut

I Sverige har vi ett system med förvaltningsdomstolar i tre olika led detta är förvaltningsdomstolen –Kammarätten och högsta förvaltningsdomstolen där man skall ha rätt att få sin sak prövad så att ens demokratiska rättigheter blir tillgodosedda fullt ut

Men detta system fungera inte i landet Sverige där dessa olika led i rättsprocessen skall tillvarata landets invånares intressen för att få sina demokratiska intressen tillgodosedda fullt ut

Samtliga instanser gör nämligen helt tvärtom man fattar beslut som helt eller delvis tar ifrån landets invånare med en eller flera funktionsnedsättningar sina demokratiska rättigheter som finns inskrivna i landet Sveriges grundlag

Manfattar till och med beslut som strider mot brottsbalken i landets lag man fatta beslut som gör att funktionsneddsatta personer hamnar i husarest och är på detta sätt frihetsberövade utan att man har begått något som helst brott gentemot brottsbalken

Så man kan inte med bästa vilja i världen kalla landet Sverige för ett demokratiskt land och ett rättsäkert land

Frågan man ställer sig är hur länge detta skall få fortgå innan vi ser en resning av folkets vrede kommer vi någonsin att få se denna resning jag tvivlar på det

 

%d bloggare gillar detta: