Sverige utfrågad av FN men inget media rapporterar om detta

 

Sverige har i två dagar blivit utfrågade av FN:s övervakningkommission om hur Sverige lever upp till konventionen om mänskliga rättigheter för funkktionsnedsatta som Sverige har förbundit sig att följa men inte gör detta

Men vi har inte sett något av våra media rapporterat om detta i nyhetsrapporteringen vilket visar på vilket intresse media visar för våra mänskliga rättigheter

Man kan inte med bästa vilja i världen påstå att media visar något större intresse för hur Sverige lever upp till konventionenoch hur det drabbar många enskilda med ett kraftigt försämrat liv

%d bloggare gillar detta: